Nedtagning av träd

Styrelsen vill härmed meddela att 2 björkar kommer att tas ned på Hjortstigen i slutet av nästa vecka. Mer information kommer att lämnas till berörda huslänger med mer exakt tid för detta. Denna information kommer i era brevlådor i början på nästa vecka.