Jordhög på Älgstigen

Efter vårens städdag blev det en hel del jord över. Alla boende som vill ha till sina egna tomter är välkomna att hämta från högen vid Älgstigens parkering.