Hösten är här

Under måndagen hölls höstens första styrelsemöte.
Ämnen som togs upp var bland annat brandskydd, test av nya belysningsarmaturer, rensning av dagvattenbrunnar, farthinder, nedskräpning, underhåll på gräsklippare, genomgång av underhållsplanerna, och sommarstädningen.

Först ut blir information om sommarstädningen: Styrelsen beslutade att årets test av den nya sommarstäddagen ställs in, och skjuts till 2021 istället. På så sätt hoppas vi kunna förbereda och presentera konceptet på ett tydligt sätt, t.ex på nästa års kontaktombudsmöte.

Övrig information är att styrelsen jobbar vidare på brandskyddet i samarbete med räddningstjänsten och Sjögrens. Mer information kommer under hösten.