Högsta förvaltningsdomstolen avskaffar momsredovisningen för samfälligheter

Under dagen har ett mycket glädjande besked kommit för Sveriges alla samfällighetsföreningar: vi behöver inte redovisa någon moms !

Styrelsen siktar på att hinna uppdatera det budgetförslag som finns med i årsmöteshandlingarna innan årsmötet, genom att ta bort moms-posten.

HFD river upp beskedet: Samfälligheter inte momsskyldiga