Elfel i belysningsarmaturer

Vi har för närvarande ett elfel i några belysningsarmaturer på Hjortstigen/Rådjursstigen. Elfirma är kontaktad. Kan i dagsläget inte ange när felet är avhjälpt.