Datum för årsmöte 2019

Årets årsmöte kommer att hållas den 12 februari (uppdaterat). Nytt för i år är att en tunnare kallelse kommer att delas ut i de boendes brevlådor, innehållande datum, tid och plats, samt dagordning.

Resten av kallelsen kommer att finnas här på hemsidan som PDF. Utskrift är därmed valfritt för var och en. Kallelsen kommer att finnas tillgänglig senast två veckor före årsmötet.