Belysning och elpriser

Styrelsen har arbetat vidare med att undersöka möjliga elbesparingar inför vintern och dess befarade höga elpriser.
På kvällen den 22 september besiktade styrelsen belysningen och gjorde upp en plan för vilka lampor som skulle kunna släckas ner. Denna plan har testats under kvällen/natten den 27 september. Ungefär hälften av belysningen har släkts ner i vårt område. Syftet är att skaffa sig en uppfattning om hur mörkt det blir.

Tanken var först att bara ha släckt under EN natt, och därefter återställa belysningen. Därefter skulle resultatet utvärderas, eventuellt ändras, och därefter göra ett lite längre test. Det andra testet var tänkt att genomföras för att alla medlemmar ska få en chans att se sig om i området och bilda sig en uppfattning om hur det skulle kunna se ut. Vi skulle då även se hur mycket elförbrukningen sjunker.

Testet den 27 september föll så väl ut, att styrelsen har beslutat att gå direkt till det längre testet. Vi kommer nu att låta de lampor som släckts ner fortsätta vara släckta ett par dagar till.

Vi uppmanar härmed samtliga medlemmar att under mörkrets timmar se sig om i området. Återkom gärna till styrelsen med tankar och idéer, mail: ordforande@norrtorn.se eller via papper i brevlådan till Hjortstigen 30 eller Älgstigen 33. Senast den 5 oktober vill vi ha era synpunkter, då det ligger ett inplanerat styrelsemöte dagen efter.

Vi undersöker samtidigt andra förslag/lösningar: att släcka helt några timmar på natten, samt att justera hur tidigt på kvällen/morgonen som lamporna tänds/släcks.
Alla förslag skulle kunna användas var för sig, eller i kombination med varandra.

Vi i styrelsen är väl medvetna om att området kan komma att upplevas som mörkt och annorlunda, och därför vill vi förankra en eventuell nedsläckning hos medlemmarna. Planen är därför att kalla till en extra föreningsstämma för att besluta om vi ska genomföra någon/några av besparingsförslagen. Vi återkommer isåfall med mer information om detta vid ett senare tillfälle.

MVH
Styrelsen