Belysning och elpriser

Som tidigare informerat påbörjade styrelsen ett test med att släcka ner ungefär varannan lampa i området i syfte att skaffa sig underlag för hur vi ska kunna spara pengar genom lägre elförbrukning under kommande vinter när elpriserna befaras bli onormalt höga. Testet var till en början tänkt att bara pågå en kortare period, men sedan dess har flera myndigheter informerat om att alla i Sverige måste hjälpas åt att spara el (bland annat MSB, Energimyndigheten och Oskarshamns kommun).

Styrelsen har därför valt att göra aktuell nedsläckning permanent, så länge rekommendationerna kvarstår och elpriserna befaras bli höga. Mindre justeringar kan bli aktuella.

Vi sparar drygt 40% el genom den nedsläckning vi har nu. Beroende på vad elpriset blir finns mycket pengar att spara för föreningen. Vid ett elspotpris på t.ex. 4kr/kWh kan besparingen bli närmare 10 000 kr för perioden november-februari.

Styrelsen fortsätter att bevaka frågan och anpassa oss efter myndigheternas rekommendationer.

Med vänlig hälsning
STYRELSEN