"Färdigt resultat"

Arbetsdag på Lilla lekplatsen

Under lördagen 9/4 hade samfälligheten en arbetsdag på arbete med att gräva, montera och gjuta den nya lekutrustning som köpts in till Lilla lekplatsen.

Visst monteringsarbete är kvar.

Då de gjutna fundamenten behöver stela är det inte tillåtet att använda den riktigt än.

Styrelsen vill tacka de som deltog i arbetet.

Särskilt tack till Björn och Krister som ordnat arbetsmaskiner.