Uppdatering av medlemmars kontaktuppgifter

Föreningen (styrelsen) behöver upprätta och uppdatera en förteckning över alla medlemmar (boenden) i föreningen, en så kallad medlemsmatrikel.

Detta har skett vid ett par tillfällen, men det är nu många år sedan senast, och nu behöver matrikeln uppdateras med nyinflyttade eller boende med nya uppgifter.

Det kommer snart ett utskick om detta, men redan nu finns möjligheten att registrera dina uppgifter digitalt via ett nytt formulär här på hemsidan.

Klicka på menyn ”Medlemmar” och därefter ”Uppdatera mina kontaktuppgifter”, eller använd denna direktlänk.

 

Ärendet har aktualiserats av branden och nödvändigheten att kunna få kontakt med medlemmarna i en brådskande situation.