Uppdaterad sida

Nu är sidan Organisation uppdaterad med aktuella uppgifter om styrelse då det blev en del nya ledamöter efter årsmötet.