Test av nedsläckning

Styrelsen planerar att testa hur vårt område skulle se ut om vi släcker ungefär varannan lampa. Detta gör vi för att ta fram underlag och utvärdera olika alternativ för el-besparing i vinter.

Testet kommer att genomföras under EN natt. Preliminärt mellan den 27 och 28 september. Efter testet kommer belysningen att återställas till det normala.

Om det behövs kan det bli aktuellt med fler/andra tester, isåfall kommer vi att informera här på hemsidan.

Vi i styrelsen är medvetna om att det är kort framförhållning med denna information, och ber om er förståelse. En kraftig prishöjning på elen kan komma snabbt, och vi vill inte dra ut på tiden med att utvärdera olika alternativ.

MVH
Styrelsen