Sommarnytt

Vi önskar alla medlemmar glad sommar, och passar på att visa vad de senaste dagarnas arbete har resulterat i.

Lilla lekplatsen har fått en stor upphöjd plantering. Några få buskar som är beställda återstår att plantera, men det är i princip klart.

Trappan mellan Hjortstigen och Folkhögskolan har (efter önskemål från flera) utökats med en ramp för cyklar.

Sista styrelsemötet innan semestern hölls igår (6/7).
Några frågor som avhandlades var beställning av grävning för nya avloppsrör vid Länga L och K, samt nedtagning av ett antal träd enligt skötselplanen.
Den belysningsstolpe som blev förstörd på Älgstigen kommer att ersättas, dock är det långa leveranstider just nu.

Vi påminner också alla garageinnehavare om att porten ska underhållas under sommaren, enligt det infobrev som skickats ut.

Skötselombuden har iordningställt flera gamla stegar, dessa finns upphängda på olika garage i området. Var vänliga och hör av er om en stege skadas eller ser osäker ut, så att vi kan titta på den. Kontrollera alltid en stege före användning (eget ansvar).

Vi kommer också att påbörja planering av att anlägga ett område vid stora lekplatsen med ängsplantering och bänkbord, med målet att genomföra det 2023. Även planering för en boulebana och bänkbord i triangeln (mellan länga K och G) kommer att starta upp under sommaren.

Med vänlig hälsning
Styrelsen och skötselombuden