Snöskador på fridlyst tall

I november när det kom mycket blötsnö skadades många träd i området, även den stora fridlysta tallen som står mellan länga E och H.

Under veckan har Länsstyrelsen varit på plats och inspekterat tallen. De kommer att lämna förslag på åtgärder under våren.
Preliminärt kan det bli aktuellt med en del gallring runtomkring, och nedtagning av närstående träd.

(Bild nedan tagen i december)