Resultat från medlemsstämman

Protokoll från medlemsstämman kommer att läggas upp här på hemsidan när det är klart och justerat. Vi kan dock redan nu meddela resultatet från mötet för dom som inte var närvarande:

Stämman beslutade att genomföra byte av takreglar, nytt plåttak, nya motordrivna portar (för alla), samt nya hängrännor.
Stämman beslutade att inte renovera el-systemet eller byta panelen på baksidan. Däremot kommer nya eluttag att dras fram för portarnas motorer.

Styrelsen kommer nu att gå vidare med dessa beslut för genomförande under 2019.