Renovering parkeringsplatser

Under fredagen (20 juli) planerar styrelsen att börja byta ut brädor/”staket” (där vita markeringarna sitter) på Älgstigens mittersta parkeringsplatser.

Inför detta, och medan det pågår, vore det tacksamt om boende i första hand parkerar i garagen eller på de parkeringsplatser som inte har bräda (där det är målat direkt på marken).

I andra hand se till att parkera med en meters avstånd till märkbrädorna, så att arbetet ändå kan utföras.