Omkoppling av VA-ledningar (2)

Avloppsledningarna är nu inkopplade och kan användas som vanligt igen.