Kallelse till extra föreningsstämma

Styrelsen har fattat beslut att den extrastämma som skall hållas för garagen kommer att ske 4/12 kl 18:30.

Mötet kommer att hållas i Riksbyggens samlingslokal på Norrbackavägen 8 (ingång på gaveln, Källartrappan).

Varmt välkomna!