Information 11 mars

Nu finns årsmötesprotokollet på hemsidan: Protokoll

Under dagen har information delats ut till samtliga boende om vårens aktiviteter (sandsopning och vårstädning).

Efter att kontaktombudsmötet gjort uppehåll under pandemin 2021 är det tillbaka i år! Respektive längas kontaktombud har fått ytterligare information om detta.

Under dagen delades även information om årsavgiften ut. De som har varit uppmärksamma har noterat att ett tryckfel letat sig in då garageavgiften är fel. Nytt papper kommer att delas ut under helgen till alla som berörs (har fristående garage). uppgifter om årsavgifter finns även på hemsidan: Medlemsavgift