Info Garagerenovering 1

Styrelsen har nu träffat samtliga entreprenörer på ett uppstartsmöte och vill härmed dela med oss av planeringen.

Renovering av garagen kommer att genomföras under maj och juni. Detaljerade tidplaner kommer att delges närmare byggstart. Under de ca 7 veckor som renoveringen totalt tar kommer varje garagelänga vara avspärrad under ca 3 veckor, det kommer alltså att pågå arbeten på flera längor samtidigt. Målet är att allt ska vara avslutat till midsommar.

Senast en vecka innan arbetet påbörjas ska respektive boende ha tömt sin garageplats och lämnat en nyckel till styrelsen. Vi rekommenderar att man börjar planera för tömningen redan nu.

När arbetet är klart kommer man istället för nyckeln få tillbaka en handsändare och en kod till sin garageplats.

Under byggtiden kommer Securitas parkeringsövervakning att göra uppehåll. Tidvis kommer delar av området att spärras av, då det räknas som byggarbetsplats.