Höststädning 2020

Årets höststädning sker 14-15/11.

Tänk på att bara slänga löv och ris i containrarna. Större ris och grenar läggs i sist.

Har ni några frågor om detta få kontakta ordförande eller skötselombuden.