Grävarbete Avlopp Älgstigen

Nu har grävarbetena för att byta dåliga avloppsledning till två fastigheter på Älgstigen börjat.

Det är Mark- och GrundTeknik som utför arbetet.