Garagerenovering, uppdatering

Mer material har anlänt, samt containrar för avfall mm. Avspärrningar har också satts upp.

Enligt tidplan kommer arbetet att börja på måndag (6 maj).
Först ut är rivning av gamla tak och portar.
Därefter kommer dåliga takreglar att bytas, innan det ny taket börjar läggas.
Sedan kommer de nya portarna att monteras, och på baksidan kommer hängrännor att sättas upp där det saknas.
Slutligen sätts nya eluttag upp för motorerna innan slutkontroll sker.

De entreprenörer som utför jobb är
Plåtson
Mohs Bygg
Garageportexperten
Stefan Andersson El