Garage plan

Styrelsen jobbar nu aktivt med att ta fram en plan för de fristående garagens framtid. Ett extrainsatt styrelsemöte är planerat före midsommar, med målet att ta fram underlag för ett medlemsmöte under hösten där beslut ska tas om hur vi ska gå vidare. Mer information kommer framöver.