Extra föreningsstämma

Styrelsen planerar att hålla en extra föreningsstämma (extra årsmöte) den 23 oktober.
Mer information och kallelse kommer inom några veckor.

Anledningen till mötet är att styrelsen planerar en stor renovering av de fristående garagen under 2019.