Ett bra möte

Styrelsen hade möte med kontaktombuden den 19/9.

Det var ett väldigt bra möte där styrelsen presenterade ett nytt sätt att arbeta med skötselplanen. Förhoppningsvis kommer detta att leda till bättre och effektivare arbete.

Dessutom diskuterade mötet frågor kring engagemang, nivå på skötsel och arbetsfördelning.

Styrelsen vill tacka för intresset och den goda uppslutningen.

TACK!