Elfel på belysningen

Under förra året uppstod ett elfel i ledningarna som tillhör belysningen på Älgstigen. Felet åtgärdades tillfälligt genom en omkoppling, men felet har nu under sommaren förvärrats. Styrelsen har kontaktat SSE som kommer att åtgärda felet, dock först efter semestern.

I samband med detta kommer även ny belysning sättas upp vid stora lekplatsen (bollplanen) samt ett par andra ställen.