El-arbeten har påbörjats

Som de flesta säkert märkt har det varit väldigt mörkt i vårat område, vilket beror på trasiga elkablar någonstans mellan Hjortstigen och Älgstigen. Arbete är nu igång för att lokalisera och åtgärda felet. I samband med detta påbörjas också ett arbete med att utöka belysningen med en stolpe på Älgstigen, samt två stolpar vid stora lekplatsen.