Biltrafik

Vi vill uppmärksamma och påminna samtliga medlemmar om de trafikregler som gäller i vårat område.

 

Hela Älgstigen är av typen Gångfartsområde. Detta är skyltat vid båda infarterna, och innebär att ett fordon får framföras i samma hastighet som man går, dvs ca 5-7 km/h.

Speciellt har det noterats höga hastigheter i backen ner mellan Älgstigen 16 och 14 och vidare förbi stora lekplatsen.

Vänligen ta det lugnt med bilen. Upplys era ev besökande om detta också.

 

På Hjortstigen och Rådjursstigen är det skyltat med 10 km/h, vänligen respektera även detta.

 

Hastigheten är satt för att minimera risken för olyckor, framförallt har vi många barn som rör sig i området.

 

Ser vi inte en skärpning av bilförarna kan det bli aktuellt med andra åtgärder, som t.ex. farthinder, låsta grindar, betongsuggor och avspärrningar för att begränsa och dämpa trafik och hastigheter. Det kan också leda till att postlådorna behöver flyttas ut till stora vägen. Detta vill vi såklart slippa, då det både är dyra investeringar för föreningens medlemmar, och försämrar bekvämligheterna.

Hjälps åt att påminna varandra om att ta det lugnt i området, det vinner vi alla på!