Avstängningsventiler

På kontaktombudsmötet delgavs ett av årets uppdrag: att rensa fram de ventiler och brunnar som finns för vårt vattensystem.

Under vårstädningen ska respektive länga leta reda på respektive avstängningsventiler, rensbrunnar och dagvattenbrunnar och se till så att sly och jord runt dessa rensas bort och att det blir snyggt och åtkomligt.

Till hjälp för att hitta dessa finns kartor för respektive länga. Kartorna finns i det gemensamma garaget på Hjortstigen, samt numera även här på hemsidan under menyn ”Ansvar” och därefter ”Arbetsdagar”.