Asfaltering

Vid senaste styrtelsenmötet var kommande asfaltering uppe för behandling.

Styrelsen beslutade att avvakta med detta då endast ett av entreprenörena återkom med anbud samt att priset låg över beräknad kostnad.

Styrelsen har bjudit in en oberoende ”konsult” för att titta på området och se om alla åtgärder behöver göras.

Styrelsen kommer att återkomma i ärendet.