Årsmötet 2013

Den 27:e mars hölls det sedvanliga årsmötet i Riksbyggens lokaler. Mötet fastställde samtliga förslag som styrelsen lagt fram.Trots att det inte var ett välbesökt årsmöte fick styrelsen ändå värdefull feedback av de som var där, framförallt gällande skötselplanen. Detta ser styrelsen som oerhört värdefullt.