Inspektion

Nedan är filmerna från inspektionen av avloppsledningarna.