Farthinder på Hjortstigen och Rådjursstigen

På förekommen anledning har styrelsen nu installerat ett farthinder i början på Hjortstigen. Ytterligare ett farthinder kommer inom en snar framtid även att placeras på Rådjursstigen. Dessa kommer sedan att utvärderas under en tid för att bedöma om typ och placering ger önskad effekt.

Under vintern när det är aktuellt med snöröjning kan farthindren tillfälligt komma att plockas bort.

farthinder-1-hjortstigen