Uppdaterad hemsida

Nu är flera av sidorna uppdaterade med aktuella uppgifter.
De sidor som uppdaterats är: Aktuell styrelse, Aktuella kontaktombud, Valberedning, Stadgar, Medlemsavgift.
Protokoll från årsmötet kommer inom kort.