Stadgar

Aktuella stadgar för samfälligheten kan laddas ner här: 2016

Utgångna stadgar från 1977/2009 presenteras här i historiskt syfte: 2009

Utöver stadgarna finns följande styrdokument:
Riktlinjer för ingrepp på garagebyggnaderna