Digitalt årsmöte 2021

Årsmötet (ordinarie föreningsstämma) 2021 blir lite annorlunda pga pandemin.

Mötet hålls 2021-03-31 kl 18:30. Anslut i god tid innan mötet, styrelsen finns på plats från ca 18:10.

Mötet hålls digitalt via Skype och länk för att ansluta till mötet finns här:

(länk borttagen)

OBS! – När du har anslutit så stäng av din mikrofon och kamera.
Mikrofonen får givetvis användas om man vill säga något, men all övrig tid ska den hållas avstängd för att förhindra störningar. Kameran ska hållas avstängd för att minska belastningen.

När du har anslutit så anmäler du din närvaro genom att skriva ditt namn och adress i Skype-chatten eller i ett SMS till ordförande 072 309 66 05.

Inför årsmötet har som vanligt kallelse och dagordning delats ut på papper. Resten av presentationen finns här på hemsidan som PDF:

Presentation Årsmöte 2021

Andra länkar som kan behövas i samband med mötet har också sammanställts här:
Förslag till nya stadgar enligt §12b: Förslag till uppdaterade stadgar 2021
Uppdaterade underhållsplaner: Underhålls- och förnyelseplan

Under mötet kommer det bli aktuellt med ett antal omröstningar. Normalt sett bifalls de flesta val och beslut med acklamation, men detta förutser vi kan bli problematiskt under ett digitalt möte. Därför kommer de flesta val och beslut att fattas med hjälp av omröstning. Omröstningarna genomförs med VOTO.SE

Nedan finns 2 länkar som kan användas för att provrösta och testa systemet.

ParagrafÄrendeVOTO-länk
§AÄr vattentornet byggt i tegel?voto.se/NorrtornTEST1
§BÄr det vinter ute?voto.se/NorrtornTEST2

Nedan finns länkar till respektive punkt på den ordinarie dagordningen för årsmötet 2021.

ParagrafÄrendeVOTO-länk
§1Årsmötets öppnandeIngen länk
§2aGodkännande om mötet är behörigt kallatvoto.se/Norrtorn2a
§2bGodkännande av dagordningenvoto.se/Norrtorn2b
§3Val av ordförande och sekreterare för mötetvoto.se/Norrtorn3
§4Val av 2 justerarevoto.se/Norrtorn4
§5Verksamhetsberättelse för 2020voto.se/Norrtorn5
§6Ekonomisk berättelse för 2020voto.se/Norrtorn6
§7Revisorernas berättelsevoto.se/Norrtorn7
§8Ansvarsfrihet för styrelsen av det gångna verksamhetsåretvoto.se/Norrtorn8
§9Fastställande av antalet ledamötervoto.se/Norrtorn9
§10aVal av ordförande (2 år)voto.se/Norrtorn10a
§10bVal av kassör (2 år)voto.se/Norrtorn10b
§10cVal av ledamot (2 år)voto.se/Norrtorn10c
§10dVal av suppleanter (1 år)voto.se/Norrtorn10d
§10eVal av revisorer (1 år)voto.se/Norrtorn10e
§10fVal av revisorsuppleant (1 år)voto.se/Norrtorn10f
§10gVal av skötselombud (2 år)voto.se/Norrtorn10g
§11Godkännande av budgetvoto.se/Norrtorn11
§12aAvskaffande av delbetalningvoto.se/Norrtorn12a
§12bÄndring av stadgarnavoto.se/Norrtorn12b

Övningsmöten

Styrelsen har hållit två övningsmöten för att boenden ska få prova på Skype och testa så allt fungerar som förväntat. Datum för dessa möten var 3 och 17 mars, kl 18:30. Det var samma länk (se ovan) för både övningsmötena och årsmötet.