Digitalt årsmöte 2022

Sidan har uppdaterats för 2022.

Årsmötet (ordinarie föreningsstämma) 2022 blir lite annorlunda pga pandemin. (precis som det var 2021)

Mötet hålls 2022-02-09 kl 18:30. Anslut i god tid innan mötet, styrelsen finns på plats från ca 18:15.

Mötet hålls digitalt via Skype och länk för att ansluta till mötet finns här:

https://join.skype.com/mhJw5iH8byRD

OBS! – När du har anslutit så stäng av din mikrofon och kamera.
Mikrofonen får givetvis användas om man vill säga något, men all övrig tid ska den hållas avstängd för att förhindra störningar. Kameran ska hållas avstängd för att minska belastningen.

När du har anslutit så anmäler du din närvaro genom att skriva ditt namn och adress i Skype-chatten eller i ett SMS till ordförande 072 309 66 05.

Inför årsmötet har som vanligt kallelse och dagordning delats ut på papper. Resten av presentationen finns här på hemsidan som PDF:

Presentation årsmöte 2022 (Uppdaterad med valberedningens förslag 2022-01-31)

Under mötet kommer det bli aktuellt med ett antal omröstningar. Normalt sett bifalls de flesta val och beslut med acklamation, men detta förutser vi kan bli problematiskt under ett digitalt möte. Därför kommer de flesta val och beslut att fattas med hjälp av omröstning. Omröstningarna genomförs med VOTO.SE

Nedan finns 2 länkar som kan användas för att provrösta och testa systemet.

ParagrafÄrendeVOTO-länk
§AÄr vattentornet byggt i tegel?voto.se/NorrtornTEST1
§BÄr det vinter ute?voto.se/NorrtornTEST2

Nedan finns länkar till respektive punkt på den ordinarie dagordningen för årsmötet 2022.

ParagrafÄrendeVOTO-länk
§1Årsmötets öppnandeIngen länk
§2aGodkännande om mötet är behörigt kallatvoto.se/Norrtorn2a
§2bGodkännande av dagordningenvoto.se/Norrtorn2b
§3Val av ordförande och sekreterare för mötetvoto.se/Norrtorn3
§4Val av 2 justerarevoto.se/Norrtorn4
§5Verksamhetsberättelse för 2021voto.se/Norrtorn5
§6Ekonomisk berättelse för 2021voto.se/Norrtorn6
§7Revisorernas berättelsevoto.se/Norrtorn7
§8Ansvarsfrihet för styrelsen av det gångna verksamhetsåretvoto.se/Norrtorn8
§9Fastställande av antalet ledamötervoto.se/Norrtorn9
§10aVal av sekreterare (2 år)voto.se/Norrtorn10a
§10bVal av ledamot (2 år)voto.se/Norrtorn10b
§10cVal av suppleanter (1 år)voto.se/Norrtorn10c
§10dVal av revisorer (1 år)voto.se/Norrtorn10d
§10eVal av revisorsuppleant (1 år)voto.se/Norrtorn10e
§10fVal av skötselombud (2 år)voto.se/Norrtorn10f
§11Godkännande av budgetvoto.se/Norrtorn11