Digitalt årsmöte 2021

Årsmötet (ordinarie föreningsstämma) 2021 blir lite annorlunda pga pandemin.

Mötet hålls digitalt via Skype och länk för att ansluta till mötet kommer att publiceras här:

länk kommer snart

Styrelsen planerar också in två övningsmöten för att boenden ska få prova på Skype och testa så allt fungerar som förväntat. Datum för dessa möten är 3 och 17 mars, kl 18:30. Det är samma länk (se ovan) för både övningsmötena och årsmötet.

Inför årsmötet kommer som vanligt kallelse och dagordning att delas ut på papper. Resten av presentationen finns här på hemsidan som PDF:

Presentation Årsmöte 2021

Andra länkar som kan behövas i samband med mötet har också sammanställts här:
Förslag till nya stadgar enligt §12b: Förslag till uppdaterade stadgar 2021
Uppdaterade underhållsplaner: Underhålls- och förnyelseplan

Under mötet kommer det bli aktuellt med ett antal omröstningar. Normalt sett bifalls de flesta val och beslut med acklamation, men detta förutser vi kan bli problematiskt under ett digitalt möte. Därför kommer de flesta val och beslut att fattas med hjälp av omröstning. Omröstningar kommer att genomföras med VOTO.SE

Nedan finns 2 länkar som kan användas för att provrösta och testa systemet.

ParagrafÄrendeVOTO-länk
§AÄr vattentornet byggt i tegel?voto.se/NorrtornTEST1
§BÄr det vinter ute?voto.se/NorrtornTEST2

Nedan finns länkar till respektive punkt på den ordinarie dagordningen för årsmötet 2021.

ParagrafÄrendeVOTO-länk
§1Årsmötets öppnandeIngen länk
§2aGodkännande om mötet är behörigt kallatvoto.se/Norrtorn2a
§2bGodkännande av dagordningenvoto.se/Norrtorn2b
§3Val av ordförande och sekreterare för mötetvoto.se/Norrtorn3
§4Val av 2 justerareLänk kommer senare
§5Verksamhetsberättelse för 2020voto.se/Norrtorn5
§6Ekonomisk berättelse för 2020voto.se/Norrtorn6
§7Revisorernas berättelsevoto.se/Norrtorn7
§8Ansvarsfrihet för styrelsen av det gångna verksamhetsåretvoto.se/Norrtorn8
§9Fastställande av antalet ledamötervoto.se/Norrtorn9
§10aVal av ordförande (2 år)voto.se/Norrtorn10a
§10bVal av kassör (2 år)voto.se/Norrtorn10b
§10cVal av ledamot (2 år)voto.se/Norrtorn10c
§10dVal av suppleanter (1 år)voto.se/Norrtorn10d
§10eVal av revisorer (1 år)voto.se/Norrtorn10e
§10fVal av revisorsuppleant (1 år)voto.se/Norrtorn10f
§10gVal av skötselombud (2 år)voto.se/Norrtorn10g
§11Godkännande av budgetvoto.se/Norrtorn11
§12aAvskaffande av delbetalningvoto.se/Norrtorn12a
§12bÄndring av stadgarnavoto.se/Norrtorn12b