Asfaltering

Asfaltering kommer att ske under vecka 33 och 34. Tänk på att framkomligheten kan vara begränsad under denna period, och att delar av parkeringarna kan vara avstängda.