Vårstädning 2022

Inför vårstädningen har skötselombuden köpt in jord, gräsfrön, gödning mm som kan användas för att laga skador på gräsytorna.
Detta finns att hämta i våra gemensamhetsgarage.
Kontakta skötselombuden vid frågor.