Problem med belysning (2)

Felsökning av belysningen pågår med hjälp av SSE (Sydsvenska elanläggningar).

Under natten kommer delar av anläggningen fortsatt att vara släckt.

Felsökningen återupptas imorgon.