Underhålls- och förnyelseplan

Under 2019-2020 omarbetades planen helt.
Från att ha varit ett långt dokument är planen nu uppdelad efter kapitel, i varsin fil.
Samtliga kostnader och avskrivningstider har gåtts igenom.

De senaste versionerna av underhålls- och förnyelseplanen finns nedan:

Senaste uppdateringar: 2021-01-15: Laddat upp den nya planen, kapitel 0-6.

Kapitel 0 – Inledning (under arbete)
Kapitel 1 – Fond VA Vatten och Avloppsnät
Kapitel 2 – Fond Asfalt
Kapitel 3 – Fond Grönområde och Lekplatser
Kapitel 4 – Fond Belysning
Kapitel 5 – Fond Garage
Kapitel 6 – Underhållsplaner (under arbete)

Föregående plan finns sparad här, men gäller inte längre.