Stadgar

Aktuella stadgar för samfälligheten kan laddas ner här: 2021

Utgångna stadgar presenteras här i historiskt syfte: 1977/2009, 2016

Utöver stadgarna finns följande styrdokument:
Riktlinjer för ingrepp på garagebyggnaderna